World RX of Riga
World RX of Riga
World RX

VIDE

FERRATUM WORLD RX OF RĪGA – ILGTSPĒJĪGAS SACENSĪBAS AR RŪPĒM PAR NĀKOTNI

RA EVENTSFerratum World RX of Rīga-Latvia organizators – jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā rīko dažādas autosporta sacensības. RA EVENTS katrā savā projektā cenšas sasniegt visaugstākās kvalitātes līmeni, kalpojot kā labās prakses piemērs arī citiem.

Sekojot līdzi globālajām aktualitātēm un Starptautiskās automobiļu federācijas (Fédération Internationale de l’Automobile, FIA) Vides programmai (FIA Action for Environment), 2022. gadā Ferratum World RX of Rīga-Latvia organizators turpinās pastiprināti pievērst uzmanību vides aizsardzībai un ilgtspējai.

Ferratum World RX of Rīga-Latvia Ilgtspējas programmas mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, aicinot visas iesaistītās puses domāt par nākotni ilgtermiņā, pieņemot atbildīgus lēmumus un rīkojoties ilgtspējīgi jau šodien. Lai to īstenotu, ir jāapzinās, jānovērtē un jākontrolē ikkatra procesa un darbības ietekme uz vidi, tādēļ rallijkrosa organizators aicinās domāt par šo tēmu sacensību dalībniekus, medijus, personālu, līdzjutējus, kā arī sadarbības partnerus un piegādātājus.

 

Ferratum World RX of Rīga-Latvia aicina īstenot šādas aktivitātes:

  1. Ceļot atbildīgi – optimizēt transporta, nakšņošanas un ceļošanas izmaksas;
  2. Pārvietoties gudri – izmantot pilsētas priekšrocības, pārvietojies ar velosipēdu vai elektroauto;
  3. Izturēties cieņpilni – pret citu īpašumu, dabu un pilsētvidi;
  4. Nepiesārņot vidi – mazināt atkritumu daudzumu, izvēlēties pārstrādājamus produktus, savākt aiz sevis atkritumus;
  5. Šķirot atkritumus – kur un kad iespējams, izmantot atkritumu šķirošanas tvertnes, vienmēr paturi prātā: samazini, lieto atkārtoti, pārstrādā (angliski: reduce, reuse, recycle);
  6. Samazināt izmantoto resursu daudzumu – mazināt ūdens, enerģijas, degvielas un elektrības patēriņu, atkritumu un drukas materiālu daudzumu;
  7. Būt sociāli atbildīgiem – piesaistīt vietējos uzņēmumus un darbiniekus, sacensības padarīt pieejamas personām ar invaliditāti;
  8. Izdarīt atbildīgas izvēles ilgtspējīgai dzīvei – izvēlēties dabai draudzīgus produktus, mazinot savu atstāto ekoloģisko pēdu un ietekmi uz vidi.

 

Ferratum World RX of Rīga-Latvia par vides jautājumiem aicina domāt ne tikai rallijkrosa norises laikā, bet arī ikdienā – izvērtējot savus ikdienas paradumus, katram ir iespēja samazināt savu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Ferratum World RX of Rīga-Latvia komanda ir pārliecināta, ka mums ir dota iespēja izvēlēties, un šodien mēs izvēlamies ilgtspējīgu nākotni.

 

Ferratum World RX of Rīga-Latvia vides politikas dokuments apskatāms ŠEIT.

RA EVENTS ir noslēdzis 20.07.2021. līgumu Nr. SKV-TL-2021/15 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.